Tjenester


Trafikalt grunnkurs

Kurset har følgende deler:

Del 1 Trafikkopplæringen

Del 2 Trafikk og førerrollen

Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling

Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Del 6 Tiltak ved trafikkulykke

Del 7 Trafikant i mørket 

Førerkort bil

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Det er ikke fastsatt timetall for opplæringen i trinn 2. En kombinasjon av opplæring ved trafikkskole og privat øving og mengdetrening vil både være økonomisk og gi et godt læringsutbytte.  

Trinn 3 Trafikal del 

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet.
Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Kurset har følgende deler:
Del 1 Bilkjøringens risiko
Del 2 Kjøring i landevegsmiljø
Del 3 Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
Del 4 Refleksjon og oppsummering 

Førerkort tilhenger

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i trinn 2 bortsett fra at alle må gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3 Trafikal del

Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen i dette trinnet. Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 3

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last og sikkerhetskurs på veg