googleaafeb172b3503143.html

Info om grunnkurs

Neste kurs: 2. februar 2023. Påmelding mottas.

  • 14 timer uten mørkedemo
  • 17 timer med mørkedemo
  • Må være fylt 15 år før du kan delta på grunnkurs
  • 4 kvelder fra 18.00 til 21.00 + 1 kveld mørkedemo
  • Mørkedemo gjennomføres fra ca. 1. oktober til ca. 15. mars
  • Ved fravær kan ikke kurset godkjennes
  • - manglende del må da tas på et senere kurs for å få godkjent
  • "Veien til førerkortet" fra ATL og alt materiell er inkl. i prisen, verdi ca. 450,-
  • Betaling med faktura

Trafikalt grunnkurs i offentlig skoleverk

Trafikalt grunnkurs kan også gjennomføres som en integrert del av valgfag trafikk forutsatt at:

a. eleven går i niende eller høyere klassetrinn,
b. eleven har vært til stede i minst 80 prosent av valgfagets 57 timer herunder hele førstehjelpsopplæringen,
c. undervisningen ikke gjennomføres med flere enn 18 elever.

Trafikant i mørket inngår ikke som en del av valgfag trafikk og må gjennomføres hos godkjent trafikkskole.