Info om bil

 • En kjøretime er 45 min
 • Kjøretimene starter ved Reflex eller annet avtalt sted
 • Husk legitimasjon og kjørebevis til alle timene
 • Ha gjerne ledsageren din med på kjøretimene
 • Avbestilling av kjøretime må komme minst 1 døgn i forveien
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane gjennomføres på Setermoen
 • Sikkerhetskurs på veg går til Senja/Finnsnes/Sørreisa eller Bardufoss/Andselv.
 • Førerprøven gjennomføres på Finnsnes, prisen inkl.:
 • - frakt til og fra
 • - 1 time oppvarming før prøven
 • - leie bil til førerprøven
 • Alt må være betalt før førerpøven starter
 • Obligatorisk opplæring:
 • - 1 time trinnvurdering trinn 2
 • - 1 time trinnvurdering trinn 3
 • - 4 timer sikkerhetskurs øvingsbane
 • - 13 timer sikkerhetskurs på veg, gjennomføres over 2 dager
 • Totalpris inkl. førerprøve, ca 25.000.-

Førerprøven på Finnsnes:

Hei

Vi er litt usikker på om det har kommet ut informasjon til alle, så sender derfor ut en mail.

Som en del av dere har fått med seg har Roland med seg to studenter på førerprøven. De to er ansatt i Harstad, og har vært så heldig å få Roland som veileder. De har akkurat startet på sensorutdanningen, og vi forventer at de skal ha praktisk eksamen ca juni. Opplæringen vil forgå både i Harstad og på Finnsnes. Studentenes oppgaver vil i først omgang være å observere sensor og førerprøven, de har ingen påvirkning på resultatet av førerprøven. Etter hvert skal de sitte fremme å administrere førerprøven med veileder i baksetet, men veileder har fortsatt siste ordet når det gjelder resultatet. Dette er vår eneste måte å få gitt praktisk erfaring til nye sensorer.

Fint om dere kan forberede deres elever på muligheten for to studenter i baksetet.

Med hilsen
Elisabeth Mortensen

Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøy
Trafikant, Trafikant Nord B
Besøksadresse: Steinbruddveien 1A, 9308 Finnsnes